NUOTTI -valmennus

Matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille

NUOTTI -valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Toteutamme palvelua Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa.

Valmennuksen tavoitteena on parantaa nuoren käsitystä omista vahvuuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. NUOTTI -valmennuksen aikana pyritään kartuttamaan nuoren elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja ja sen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

Nuorelle nimetään valmennuksen ajaksi henkilökohtainen NUOTTI-valmentaja.

Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos tarvitset tukea arjen erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
  • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

NUOTTI-valmennukseen hakeutumiseksi ei tarvita lääkärin lausuntoa.

NUOTTI -valmennus
pexels-lisa-fotios-1299135

Miten NUOTTI -valmennukseen hakeudutaan?

Nuori voi ottaa yhteyttä KELAn valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle. Myös nuoren kanssa työskentelevä taho (esim. sosiaalitoimi, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo, TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa samalla suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita.
Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen.

NUOTTI-valmennuksen sisältö ja kesto

NUOTTI -valmennus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja sen tavoitteet määritellään yhdessä nuoren kanssa. Tapaamiset pidetään yleensä nuoren arkiympäristössä yhdessä sovittuina ajankohtina. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä laaditaan tulevaisuuden suunnitelmia.

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk:n aikana. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

Lisätietoja:
Lisätietoja valmennuksesta saat KELAsta.

Yhteystiedot:
Jorma Koski-Lammi
050 3295932
jorma.koskilammi@puimala.com