Puimalan perhetyö

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain, tai lastensuojelulain mukaista palvelua.

Puimalan perhetyössä tarjoamme vanhemmille ammatillista keskustelutukea ja ohjausta kasvatustyössä. Perheet ovat yleensä palvelun aikana haasteellisessa tilanteessa ja tavoitteenamme on, että kaikki perheenjäsenet tulevat kuulluksi ja lähdemme yhdessä etsimään ratkaisuja tilanteeseen.

Työskentelyotteemme on keskusteleva, asiakkaiden omia voimavaroja tukeva ja tavoitteellinen. Asiakastapaamiset kirjataan lähettävän tahon kanssa sovitulla tavalla ja asiakkaamme ovat tietoisia kirjauskäytännöistämme.

Toiminta-alueitamme ovat Kerava-Vantaan ja Keusoten sotealueet.