Puimalan palvelut lapsille ja nuorille

Ammatillinen tukihenkilötyö lapsille ja nuorille

Ammatillinen tukihenkilötyö lapsille ja nuorille on suunnattu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaille. Työskentelyssä tuemme asiakkaamme arjen sujuvuutta. Tukea voidaan hyödyntää mm. koulunkäynnissä, harrastusten käynnistämisessä, sosiaalisten kontaktien vahvistamisessa ja muissa arjen asioissa. Työskentely on tavoitteellista, asiakkaan lähiverkoston kanssa suunniteltua ja asiakkaan omia voimavaroja vahvistavaa.

Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi ammatillisen tukihenkilötoiminnan keskeisenä tavoitteena on keskustelujen kautta tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä.

Puimalan tukihenkilötoiminnassa asiakastapaamiset kirjataan lähettävän tahon kanssa sovitulla tavalla ja asiakkaamme ovat tietoisia kirjauskäytännöistämme.