Puimalan palvelut aikuisille

Tuettu asuminen ja ammatillinen tukihenkilötyö

Tuettu asuminen ja ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua vammaispalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja aikuissosiaalityön asiakkaille. Tarjoamme palveluitamme asiakkaan omaan kotiin vietävänä.

Me Puimalassa kunnioitamme ja tuemme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja työotteemme on tavoitteellinen, asiakkaan omia voimavaroja vahvistavaa.  Tavoitteet voivat olla mm. arjen sujumisessa, talouden hallinnassa, päihteettömyyden tukemisessa, toimintakykyä vastaavan tekemisen selvittelyssä ja asioiden hoitamisen avustamisessa.

Yhteistyö sosiaalityön kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Puimalan aikuispalveluissa asiakastapaamiset kirjataan lähettävän tahon kanssa sovitulla tavalla ja asiakkaamme ovat tietoisia kirjauskäytännöistämme.